RAPORT O POZIOMACH DZIAŁALNOŚCI - KRAJOWE ŚRODKI WYKONAWCZE

Zgodnie z art. 64 ust. 3, ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r., poz. 332 oraz poz. 1047) począwszy od 1 stycznia 2022 r. raport dotyczący poziomów działalności wprowadza się do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, przy użyciu dostępnych w niej formularzy.
W celu złożenia raportu dotyczącego poziomów działalności należy zalogować się do systemu Krajowych Środków Wykonawczych, używając loginu przydzielonego w ramach Krajowej Bazy.

LOGOWANIE DO SYSTEMU KŚW

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Infolinia systemu Krajowych Środków Wykonawczych w ramach Krajowej bazy

Telefony:

  Infolinia systemu Krajowych Środków Wykonawczych w ramach Krajowej bazy:
22 56 96 598 – dostępna w dni robocze w godz. 9:00-15:00

UWAGA! Jeśli pytanie dotyczy konkretnego prowadzącego instalację/instalacji - prosimy podać w treści e-maila numer KPRU oraz nr KŚW instalacji.