RAPORT O POZIOMACH DZIAŁALNOŚCI - KRAJOWE ŚRODKI WYKONAWCZE

Wydanie bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na rok 2023

Nowy

Data utworzenia: 11/04/2023

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 7 kwietnia 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska opublikowano wykaz instalacji z informacją o ostatecznej rocznej liczbie uprawnień do emisji przydzielonej instalacji, zatwierdzonej przez Komisję Europejską i ogłoszonej na podstawie art. 26e ust. 3 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 589). 

Na podstawie przedmiotowego wykazu KOBiZE rozpocznie proces wydawania uprawnień na rachunki instalacji w Rejestrze Unii.

Wykaz instalacji z informacją o ostatecznej rocznej liczbie uprawnień do emisji przydzielonej na 2023 rok (mos.gov.pl)

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Infolinia systemu Krajowych Środków Wykonawczych w ramach Krajowej bazy

Telefony:

  Infolinia systemu Krajowych Środków Wykonawczych w ramach Krajowej bazy:
22 56 96 598 – dostępna w dni robocze w godz. 9:00-15:00

UWAGA! Jeśli pytanie dotyczy konkretnego prowadzącego instalację/instalacji - prosimy podać w treści e-maila numer KPRU oraz nr KŚW instalacji.