RAPORT O POZIOMACH DZIAŁALNOŚCI - KRAJOWE ŚRODKI WYKONAWCZE

Instrukcja obsługi systemu składania raportu ALC v1-0 (ksw.kobize.pl)

Data utworzenia: 17/03/2023

Szanowni Państwo 
W celu ułatwienia Państwu wypełnienia Raportu ALC została załączona stosowna instrukcja.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Infolinia systemu Krajowych Środków Wykonawczych w ramach Krajowej bazy

Telefony:

  Infolinia systemu Krajowych Środków Wykonawczych w ramach Krajowej bazy:
22 56 96 598 – dostępna w dni robocze w godz. 9:00-15:00

UWAGA! Jeśli pytanie dotyczy konkretnego prowadzącego instalację/instalacji - prosimy podać w treści e-maila numer KPRU oraz nr KŚW instalacji.